Zemin Mühendislik
Zemin Etüdü
Zemin Etüdü
Zemin etüdü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu... Devamı >>
Zemin Mühendislik
Ön Yüklemeli Su Sayacı
DSİ Ön Yüklemeli Su Sayacı ve Tarımsal Sulama Su Sayaçları
Ölçüm sistemi; Çekilen ve çekilecek olan yeraltı suyu miktarını belirlemek için kullanılan ön yüklemeli su sayacı, ön yüklemeli elektrik sayacı ve benzeri ölçüm aleti takılmak suretiyle oluşturulan sistemi, ifade eder..Devamı >>
Zemin Mühendislik
Su Arama ve Su Sondajı
Su Arama-Bulma ve Su Sondajı
Bizi ilgilendiren yeraltı suyu işte böyle geçirimli yer katmanlarına sızarak oluşmaktadır. Bir sahada yeraltı suyu vardır diyebilmek için üç ana koşulun bir arada olması gerekir:... Devamı >>
Zemin Mühendislik
Kuyu Bakımı;
Kuyu Bakımı
Su kuyusunun ve dalgıç pompanın ömrünü uzatır,su kuyusu içindeki bakterileri temizler, kuyunun tabanında oluşan dolguyu temizler. Devamı >>
Zemin Mühendislik
Maden Etüdü
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama
Jeotermal aramanın genel amacı enerjinin ekonomik olarak üretilebileceği bir jeotermal sistemin bulunmasıdır. Devamı >>
 


 
Haberler
Zemin Mühendislik
KUYU BAKIMI
KUYU BAKIMI
DSİ ÖN YÜKLEMELİ GPRS’Lİ SU SAYACINDA SÜRE
Ön Yüklemeli GPRS'li Su Sayacı takılması zorunluluğu süre uzatımı
TMMOB önergesi
AK Parti; TMMOB yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrini öngören bir son dakika önergesi verdi.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile; Riskli yapıların tespiti başlık 6. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
JEOTERMAL'DA JEOFİZİK MÜH.TEKNİK SORUMLU
Jeotermal arama ve işletme ruhsat sahalarında Jeofizik Mühendislerinin de Teknik Sorumlu olarak atanabilecektir.
Ön Yüklemeli GPRS Su Sayac Montajı
Ön Yüklemeli GPRS Su Sayacı montajından görüntü
Taşkömürü Teşvik Kapsamına Alındı
Artık Kömür Çıkarma Yatırımları da Teşvik Kapsamında
İLK MANAS GPRS ÖN YÜKLEMELİ SAYACA YÜKLEME YAPTIK
KARTONSAN'a verdiğimiz MANAS GPRS Ön Yüklemeli Sayaca yükleme yapıp işler hale getirdik.
UZAKTAN TAKİPLİ MANAS ULTRASONİK SU SAYACI
MANAS UltRasonik Sayaç partiküllü sularda (kum, mil v.b. ) sorunsuz çalışır.
MANAS ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ YETKİLİ BAYİ
ZEMİN Müh. San. Tic. Ltd. Şti. MANAS Enerji Yönetimi Kocaeli Yetkili Bayisidir.
MANAS KOCAELİ BAYİ
ZEMİN Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 14.Şubat.2013 tarihinden itibaren MANAS GPRS Ön Yüklemeli Sayaç KOCAELİ Bayisi'dir.
DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN SAYAÇ TİPİ
DSİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN, DSİ'NİN ONAYLADIĞI ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ TİPİ
DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
07.Haziran.2011 tarihli ve 27957 sayılı resmi gazetede yayınlanan DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ'ne göre yeraltısuyu kuyularına ön yüklemeli sayaç takılması 25.02.2013 tarihinde sona ermektedir.
DERİN SONDAJ KUYUSU İÇİN DSİ BELGELERİ
FORD Otomotiv San. A.Ş. için DSİ Arama ve Kullanma Belgeleri.
UYGULAMA İMAR PLANINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE JEOTEKNİK ZEMİN ETÜDÜ
Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Köyü'nde bulunan Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Biomas Enerji Santrali için Uygulama İmar Planına Yönelik Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Zemin Etüd Raporu hazırlanmıştır.
HEYELAN ETÜDÜ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Karamürsel ilçesi, Tabakhane mah.'de Heyelan Etüdü yapılmıştır.
YERALTISULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
7 NİSAN 2012 CUMARTESİ, 28257 NOLU RESMİ GAZETEDE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN YERALTISULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇIKMIŞTIR.
Yeraltı Suyu Arama - Bulma
Yeraltısuyu arama ve bulma Jeofizik Yöntemler kullanılarak ucuz ve seri bir şekilde yapılmaktadır.
TEKNİK SORUMLULUK VE TEKNİK DANIŞMANLIK
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İLE İLGİLİ TEKNİK SORUMLULUK VE TEKNİK DANIŞMANLIK
UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOFİZİK-JEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 1/1000 Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik ve Jeoteknik Zemin Etüd Raporu
KOCAELİ'NDE MASW (ÇOK KANALLI YÜZEY DALGASI ) YÖNTEMİ UYGULAMASI
MASW yöntemi; özellikle sismik kırılma yönteminin uygulanamadığı durumlarda tek alternatif yöntemdir.
ZEMİN ETÜDÜ'NDE JEOFİZİK YÖNTEM OLAN ELEKTRİK YÖNTEMLER
Jeofizikte Elektrik Yöntemler; Jeofizikte elektrik yöntemleriyle arama; yer içinde doğal ve yapay yolla oluşan elektrik akımlarının meydana getirdiği etkilerin yeryüzünde ölçülerek değerlendirme prensibine dayanır
ZEMİN ETÜDÜNDE MİKROTREMÖR UYGULAMALARI
Dogal ve yapay etkenlerden kaynaklanan, genlikleri 0,1–1 mikron arasinda ve periyotlari 0.05 ve 2 sn araliginda degisen yer titresimlerine mikrotremor adı verilmektedir.
ZEMİN ETÜDÜNDE SİSMİK KIRILMA YÖNTEMİ UYGULAMALARI
Sismik Kırılma Yöntemi; veri toplama ve değerlendirme açısından oldukça pratik, hızlı ve ekonomik bir yöntemdir.
YERALTISUYU ARAMA VE BULMA
Yeraltısuyu arama Jeofizik Yöntem olan DES (Düşey Elektrik Sondaj Yöntemi) ile yapılmaktadır.Bir sahada yeraltı suyu vardır diyebilmek için üç ana koşulun bir arada olması gerekir:...
KOCAELİ'NDE ZEMİN ETÜDÜ UYGULAMALARI
OZET Zemin etüdü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu..
DEPREME HAZIRMISINIZ ? DEPREM İÇİN ALTIN KURALLAR
Deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmalıyız. Depreme nasıl hazırlanmalıyız. Aşağıdaki videoyu izleyiniz.
Su Etüdü (Düşey Elektrik Sondaj) ve Su Sondajı
Tatarahmet Köyü'nde su etüd (DES Etüdü)ve su sondajı yapılmıştır.
DES (Su Etüdü) ve Su Sondajı
Gökçeören'de su sondajı yapılmıştır.
Su Arama ve Su Sondajı
OZET Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Armutboğazı mevkii'nde su etüdü ve ardından su sondajı yapılmıştır.
Derince Limanı'nın Revize İmar Planına Esas Zemin Etüd Raporu
OZET Derince Limanı'na ait alanda Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik ve Jeoteknik Etüd Raporu onaylanmıştır.
Maden Arama
Maden Arama Maden Arama Maden Arama Maden Arama
Kocaeli Kuyu Ruhsatı
OZET Yeraltısuyu kuyularının açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir...
Kocaeli Bölgesel Haritalama
OZET İmar planı revizyonuna esas yeraltı araştırma projelerinin hazırlanmasında 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçeklerinde haritaların oluşturulması
Kocaeli Rezistivite Etüdü
OZET Jeofizik metodlar ölçülen fiziki parametrenin türüne göre isimlendirilir. Bunlardan biri de Elektrik Rezistivite etüdüdür.
Kocaeli Su Sondajı
Su sondajında esas olan ilk nokta su sondaj yerinin tespitidir.
Kocaeli Maden Etüdü
OZET Maden yatakları, jeolojik süreç sonucunda oluşmuş, olağanüstü element içeren kayaçlardır. Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde..
Su Arama
OZET Bizi ilgilendiren yeraltı suyu işte böyle geçirimli yer katmanlarına sızarak oluşmaktadır. Bir sahada yeraltı suyu vardır diyebilmek için üç ana koşulun bir arada olması gerekir:..
Tüm Haberler
Türkiye'deki Son Depremler
Zemin Mühendislik
Dünay'daki Son Depremler
 
 
Karabaş Mah. Belde Sok.
Ekşi İş Merkezi Kat 4 / 403 - İZMİT
GSM : 0 532 602 69 08
E-Mail : zemin@zeminmuhendislik.net
 
Kopyalanamaz her hakkı saklıdır. © 2013 Anasayfa  |  Site Haritası  |  İletişim
Web Tasarım Web Tasarım
JF Zemin Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Sti.